Våre øltypar

1. april 1975 blei det innførd forbod mot reklame for alkoholhaldelege drikkar i Noreg. I tolkinga av lova blei produktinformasjonen på internettet rekna som reklame av myndigheitene. Hubertus Bryggeri tilbyr ei rekkje typar øl, men vi har dessverre ikkje moglegheit til å informere om produkta våre på desse nettsidene. Om du har spørsmål om eit av våre produkt, så ta kontakt med oss på anten telefon, mail eller følg oss på Facebook.

 

Belgiskinspirert øl med norsk fjellvatn frå egen brønn!

Bruk av alkohol kan gi ulike skadevirkninger. Nærmere informasjon finner du her: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/alkohol/alkoholens-virkning-pa-kroppen.